Het volledige programma wordt op de eerste ouderavond meegedeeld.

Omwille van privacy-redenen publiceren we geen lijsten met data meer op de website.

 

Onze bijeenkomsten en thema's:

 

Vieringen

 

 • Startviering in de parochiekerk
 • Adventsvieringen in de kerk
 • Lichtmisviering
 • Plechtige eucharistieviering met naamopgave & kruisoplegging
 • Verzoeningsviering
 • Heilig Vormsel

 

10 catechesemomenten

 

 • Startdag (10u - 17u)
 • Op ontdekking in onze parochiekerk
 • Kerk-zijn, hoe het begon met de eerste christenen
 • Over de eucharistieviering
 • Bezoek aan vierdewereldgroep “Mensen voor mensen”
 • Advent en Welzijnszorg: zorg dragen voor de armsten
 • Vergeving en de 10 geboden
 • Een dag op stap met Conrado e Margerita + Start solidariteitsactie (Bloemenverkoop)
 • Catechesebijeenkomst over de kruisoplegging
 • Over geloven

 

Solidariteitsacties

 

 • Sterzingen in de straten van de parochie ten voordele van vierdewereldorganisaties.
 • Sleutelbloemenverkoop ten voordele van twee projecten in de Derde Wereld

 

Catecheseweekend in Lokeren

Van vrijdag tot zondag gaan we op weekend met tal van leuke activiteiten.

 

2 ouderavonden

 • Inschrijvingsavond
 • Ouderavond voor het vormsel